УНР


История » УНР

У зовнішній політиці Директорії вдалося розширити міжнародні зв'язки УНР - її визнали Угорщина, Чехословаччина, Голландія, Італія. Але налагодити зв'язки з радянською Росією не вдалося. Не визнали УНР країни Антанти й відроджена Польща, яка претендувала на Правобережну Україну.

З січня 1919р. в Харкові відновлено радянську владу на чопі з Тимча­совим робітничо-селянським урядом (Г. П'ятаков), а 6 січня 1919 р. ра­дянську Україну проголошено Українською Соціалістичною Радянською Республікою (УСРР). Невдовзі на чолі уряду, що став за російським зраз­ком називатися Радою Народних Комісарів, було призначено X. Раковсь-кого. Його призначив особисто В. Ленін,

Домовитися УНР та французам все одно не вдалося: відмовляючись допомагати Директорії в її боротьбі з більшовизмом, країни Антанти щед­ро підтримували Добровольчу армію. Війська Антанти, витісняючи україн-ську адміністрацію, вийшли на лінію Тирасполь-Бірзула-Миколаїв-Херсон. Петлюра відводив війська без бою. Його більше хвилювала си­туація на північних кордонах країни.

Винниченко у відповідь на це вийшов зі складу Директорії і виїхав у емі­грацію, Петлюра ж вийшов зі складу УСДРП, ставши головою Директорії.

Сельская община у народов Северного Кавказа.
В начале 19века в Дагестане существовало несколько десятков аварских, даргинских и лезгинских союзов сельских обществ. Однако в этих обществах произошли некоторые изменения. Освободившись из-под власти уцмиев, союз сельских общин Каба-Дарго присоединился к Акуша-Дарго. В 1844г. кавказское командование орга ...

Основные тенденции в развитии мирового хозяйства в конце XIX – первой трети XX вв.
Структурные изменения в экономике развитых стран. Сдвиги в расстановке стран-лидеров. Территориальный раздел мира и деформация отраслевой структуры экономики колониальных и зависимых стран. Изменения в финансовой системе и торговой политике. Экономические причины и последствия первой мировой войны. Версальс ...