УНР


История » УНР

У зовнішній політиці Директорії вдалося розширити міжнародні зв'язки УНР - її визнали Угорщина, Чехословаччина, Голландія, Італія. Але налагодити зв'язки з радянською Росією не вдалося. Не визнали УНР країни Антанти й відроджена Польща, яка претендувала на Правобережну Україну.

модный сарафан описание

З січня 1919р. в Харкові відновлено радянську владу на чопі з Тимча­совим робітничо-селянським урядом (Г. П'ятаков), а 6 січня 1919 р. ра­дянську Україну проголошено Українською Соціалістичною Радянською Республікою (УСРР). Невдовзі на чолі уряду, що став за російським зраз­ком називатися Радою Народних Комісарів, було призначено X. Раковсь-кого. Його призначив особисто В. Ленін,

Домовитися УНР та французам все одно не вдалося: відмовляючись допомагати Директорії в її боротьбі з більшовизмом, країни Антанти щед­ро підтримували Добровольчу армію. Війська Антанти, витісняючи україн-ську адміністрацію, вийшли на лінію Тирасполь-Бірзула-Миколаїв-Херсон. Петлюра відводив війська без бою. Його більше хвилювала си­туація на північних кордонах країни.

Винниченко у відповідь на це вийшов зі складу Директорії і виїхав у емі­грацію, Петлюра ж вийшов зі складу УСДРП, ставши головою Директорії.

Турция и Евросоюз
C 3 октября 2005 г. Турция ведёт с Евросоюзом переговоры о вступлении в это политико-экономическое образование[4]. Сегодня уже очевидно, что вступление в ЕС для Турции не самоцель. Для турок гораздо важнее то, что в процессе приготовления к вступлению Евросоюз сыграет роль внешнего гаранта, который в перио ...

Влияние идей просветителей на мировоззрение декабристов
Движение декабристов, порожденное, прежде всего, объективными потребностями развития России, находилось в тесной связи с общим ходом исторического процесса XVIII-XIX вв. Большое значение не только для идеологической подготовки Великой Французской революции, но и для развития общественного сознания в других ...