УНР


История » УНР

У зовнішній політиці Директорії вдалося розширити міжнародні зв'язки УНР - її визнали Угорщина, Чехословаччина, Голландія, Італія. Але налагодити зв'язки з радянською Росією не вдалося. Не визнали УНР країни Антанти й відроджена Польща, яка претендувала на Правобережну Україну.

З січня 1919р. в Харкові відновлено радянську владу на чопі з Тимча­совим робітничо-селянським урядом (Г. П'ятаков), а 6 січня 1919 р. ра­дянську Україну проголошено Українською Соціалістичною Радянською Республікою (УСРР). Невдовзі на чолі уряду, що став за російським зраз­ком називатися Радою Народних Комісарів, було призначено X. Раковсь-кого. Його призначив особисто В. Ленін,

Домовитися УНР та французам все одно не вдалося: відмовляючись допомагати Директорії в її боротьбі з більшовизмом, країни Антанти щед­ро підтримували Добровольчу армію. Війська Антанти, витісняючи україн-ську адміністрацію, вийшли на лінію Тирасполь-Бірзула-Миколаїв-Херсон. Петлюра відводив війська без бою. Його більше хвилювала си­туація на північних кордонах країни.

Винниченко у відповідь на це вийшов зі складу Директорії і виїхав у емі­грацію, Петлюра ж вийшов зі складу УСДРП, ставши головою Директорії.

Причины войны
Для того чтобы лучше представить причины этого явления, необходимо хотя бы вкратце обратиться к истории Афганистана, прежде всего его взаимоотношений с другими странами. После второй мировой войны в результате нового глобального передела мира ведущие роли на Среднем Востоке стали играть США. Их первоначаль ...

Предпосылки крестьянской войны
Движение крестьян, холопов, казаков и городских низов ХVII в. в дореволюционной русской историографии эти события называлось «бунтом», в советской - «крестьянской войной». Причины выступления связаны с ухудшением положения наших слоев населения вследствие различных обстоятельств. Принятие Соборного Уложения ...