УНР


История » УНР

У зовнішній політиці Директорії вдалося розширити міжнародні зв'язки УНР - її визнали Угорщина, Чехословаччина, Голландія, Італія. Але налагодити зв'язки з радянською Росією не вдалося. Не визнали УНР країни Антанти й відроджена Польща, яка претендувала на Правобережну Україну.

ремонт volvo xc70 интересно

З січня 1919р. в Харкові відновлено радянську владу на чопі з Тимча­совим робітничо-селянським урядом (Г. П'ятаков), а 6 січня 1919 р. ра­дянську Україну проголошено Українською Соціалістичною Радянською Республікою (УСРР). Невдовзі на чолі уряду, що став за російським зраз­ком називатися Радою Народних Комісарів, було призначено X. Раковсь-кого. Його призначив особисто В. Ленін,

Домовитися УНР та французам все одно не вдалося: відмовляючись допомагати Директорії в її боротьбі з більшовизмом, країни Антанти щед­ро підтримували Добровольчу армію. Війська Антанти, витісняючи україн-ську адміністрацію, вийшли на лінію Тирасполь-Бірзула-Миколаїв-Херсон. Петлюра відводив війська без бою. Його більше хвилювала си­туація на північних кордонах країни.

Винниченко у відповідь на це вийшов зі складу Директорії і виїхав у емі­грацію, Петлюра ж вийшов зі складу УСДРП, ставши головою Директорії.

Социалисты-революционеры
В конце ХIX века на арену политической борьбы выходит новая сила – рабочий класс, заявивший о себе экономическими забастовками. В Беларуси народнические организации вели пропагандистскую работу среди рабочих, интеллигенции путем распространения литературы создания кружков, проведения собраний. В середине 80 ...

Подготовка к восстанию
В ноябре 1825 г. во время поездки на юг России, в Таганроге, неожиданно скончался император Александр I. Детей у него не было. Наследовать престол должен был брат Александра – Константин. Но он еще при жизни Александра I отрекся от престола в пользу младшего брата – Николая. Однако, отречение было сделано т ...