УНР


История » УНР

У зовнішній політиці Директорії вдалося розширити міжнародні зв'язки УНР - її визнали Угорщина, Чехословаччина, Голландія, Італія. Але налагодити зв'язки з радянською Росією не вдалося. Не визнали УНР країни Антанти й відроджена Польща, яка претендувала на Правобережну Україну.

З січня 1919р. в Харкові відновлено радянську владу на чопі з Тимча­совим робітничо-селянським урядом (Г. П'ятаков), а 6 січня 1919 р. ра­дянську Україну проголошено Українською Соціалістичною Радянською Республікою (УСРР). Невдовзі на чолі уряду, що став за російським зраз­ком називатися Радою Народних Комісарів, було призначено X. Раковсь-кого. Його призначив особисто В. Ленін,

Домовитися УНР та французам все одно не вдалося: відмовляючись допомагати Директорії в її боротьбі з більшовизмом, країни Антанти щед­ро підтримували Добровольчу армію. Війська Антанти, витісняючи україн-ську адміністрацію, вийшли на лінію Тирасполь-Бірзула-Миколаїв-Херсон. Петлюра відводив війська без бою. Його більше хвилювала си­туація на північних кордонах країни.

Винниченко у відповідь на це вийшов зі складу Директорії і виїхав у емі­грацію, Петлюра ж вийшов зі складу УСДРП, ставши головою Директорії.

            Причины и факторы раздробленности
К середине XI в. Древнерусское государство достигло своего расцвета. Иногда Киевскую Русь называют даже раннефеодальной монархией. С течением времени единого государства, объединенного властью киевского князя, уже не стало. Согласно общепринятой точке зрения с середины XI – начала XII в. Древнерусское го ...

Борьба народных масс индии против колониализма и феодализма. Предпосылки восстания
Колониальный режим обрекал Индию на разграбление. При этом использовались все мыслимые формы эксплуатации — фискальной, феодальной, ростовщической, торговой, капиталистической. Она доводилась до крайней степени. Национальный доход оставался ничтожным и, согласно исчислениям, в 1870 т. не превышал 20 рупий н ...